BİYODİZEL MALİYETİ
 

Biyodizel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla önem kazanmış ve önemli bir endüstri kolu haline gelmiştir. Daha düne kadar bize gelen sorular biyodizel nedir nasıl yapılır iken artık daha teknik sorular gelmeye başlamıştır. Buda Biyodizel sektörü ağır aksak ta olsa emekleme sürecini tamamladığını ve gelişme dönemine gelindiğini gösteriyor.Biyodizel hukuksal açıdan (lisans , TSE vs) , teknik açıdan ve ticari açıdan sıçrama yapmaya başlayacaktır.Artık lisans alma ve TSE  gibi prosedürler tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreç

 

Kalite ,standart

Maliyet

Üretimin sürekliği

Rekabet

Uygun hammadde temini

Yan ürünlerin  (Gliserin  ,küsbe KOH , atık su ) değerlendirilmesi

Yağ bitkileri tarımı

               Yağ bitkilerinin uygun yöntemle preslenmesi gibi konularda önem kazanacaktır. Yukarıda sıraladığımız hususlar iç içe girmiş ayrılmaz parçalardır. İşletmenin karlılığını koruyup hayatiyetini devam ettirebilmesi ve hayatiyetinin devam ettirebilmesi için Tarımsal üretici – sanayici –tüketici dengesini çok iyi ayarlamak gerekir. Tüm yasal süreçleri tamamlanmış olan ve boşlukları kalmamış olan Biyodizel sektöründe hukuka uygun çalışmaktan başka çıkar yol yoktur.Yani biyodizel işi tarımdan gelmekle birlikte enerji sektörü ile ÖTV mekanizması içerisinde yasalarla kuralları net olarak belirlenmiş geleceğin işidir.

             Küresel ısınmanın acı gerçeklerinin, gün yüzüne çıkması, enerji fiyatlarındaki önlenemez logaritmik (hızla yükselen) biyodizel sektörünü tüm dünyada önemli kılmaktadır.Ülkemizde bir takım olumsuzluklara rağmen , yasal altyapının oluşması ve netleşmesi sektörel ve kapital sahibi büyük aktörlerin sektöre girme zamanının geldiğini gösteriyor. Bu konuda ilgi artmış durumdadır.

         Geleceğin önemli ve karlı sektörü olan biyodizel işi kendi içinde birçok sektörden oluşmaktadır. Bunlar             

 

Tohumculuk

Tarımsal üretim

Tarımsal üretim organizasyonları

Yağ sıkma ve nötralizasyon

Biyodizel üretimi

Gliserin üretimi

Dağıtım, pazarlama, finansman

Biyodizel ve bitkisel yağ taşımacılığı

Yağ- çekirdek – ve hammadde temini

Metil alkol, sodyum metelat, donma düşürücü gibi kimyasal temini

Makine ve ekipman üretimi

Teknoloji üretmek, Ar-ge geliştirme hizmetleri

Kalite kontrol laboratuar hizmetleri

Toplam üretim danışmanlığı gibi sıralanabilir.

 

            Biyodizel sektörüne yeni girmek isteyenler veya mevcut durumunu iyileştirmek isteyenler yukarıdaki listeyi inceleyerek sermaye yapısına, bulunduğu coğrafyaya, firmanın çalışma yapısına , yöneticilerin ilgi bilgi ve tecrübesine göre kendisine bir veya birkaç maddeyi seçebilir. Bütün maddelerin yapılabilmesi büyük bir organizasyonu gerektirir. Böyle bir organizasyon için yeterli sermaye olsa bile hantal bir yapılanma olacağı için tavsiye edilmez. Bunun yerine firma kendine en uygun noktaya yerleşmeli ve sektörel çözüm ortakları ile işbirliği yapmalıdır. Örnek tarımsal üretimde arazi ekimi yapmak yerine sözleşmeli ekim modeli uygulamak , Taşıma firması kurmak yerine güvenilir bir filo ile çalışmak , teknolojiyi öğrenmek yerine uzman kişilerden know almak gibi.

           Biyodizel işine yeni girecekleri de dikkate alarak biyodizel üretimini kısaca tarif ederek daha sonra başarılı  ve karlı bir biyodizel üretmenin ana kriterlerinden bahsedelim.                

           Biyodizel temelde bitkisel yağlardan elde edilen metil esterlerdir. Buna Biyodizel ,Biodizel ,Biyomotorin ,Bitkisel yakıt ,Metil ester , YAME  ( Yağ asidi metil esteri) biofuel ,biodiesel , biyoyakıt gibi isimler verilmektedir. Ülkemizde oturmuş adı biyodizel dir.

Gümrük poz numaralarına,  standardına göre ve TS EN 14214 oto biyodizel ve TS EN 14213 ve yakıt biyodizel olmak üzere  2. ye ayrılır.

            Ülkemizde bu standartlarda mal üretmek kanuni ve gerekli bir zorunluluktur. TS EN 14214  Standardında üretilen bir biyodizel araçlara zarar vermez. Bu konuda görüş ve tartışmalar devam etmektedir.

             Standart üretimin sağlanabilmesi için Genellikle Kanola yağı kullanılır. Kanola yağı kullanmak zorunlu değildir. Motor üreticilerinin talepleri doğrultusunda hazırlandığı söylenen EN 14214 Standardını en iyi sağlayabilen yağ Kanola bitkisinin yağıdır.Bu nedenle Kanola bitkisi ve tarımı ön plana çıkmaktadır.Bunun yanı sıra aspir yağı ,soya yağı ,ayçiçek yağı ,palm yağı gibi yağlarda biyodizel üretiminde kullanılabilir. Güzel bir mühendislik hesabı yapılarak uygun miktarlarda paçal yapılabilir. Önemli olan hangi yağ ürettiğiniz değil standardı sağlamanızdır. Başarı için Kanola yağı kaçınılmazdır.

           Biyodizel üretiminde başarılı olabilmek için

Kaliteli hammadde

İyi bir tesis

Bilgi

Asgari bir labaratuvara ihtiyaç vardır.

              Biyodizel üretiminin maliyetinin % 90 ını Hammadde olarak yağ teşkil eder. Hammadde değişken olmakla birlikte tesis-bilgi ve laboratuar sabit olabilmektedir. Sektörel yatırımcılar iyi bir danışman yardımcılığı ile bilinen teknolojilerden kendi sermaye yapısına uygun iyi bir tesis seçmelidir.İyi bir tesis başarıyı getirir. Tesisin kapasitesi de ileride ki rekabet için önem arz eder. Tesis ve yeri seçilirken muhtemel gelişmeler dikkate alınmalıdır. Piyasadan sektörel bilgi ve birikimi olan mühendislik hizmetinde temin edilebilir.Laboratuar kurulumu ve hizmet satın alma konusunda ciddi bir sıkıntı yoktur.

            Kaliteli hammadde ye gelince sürekli değişkenlik arz eder. Satın almacı çok tecrübeli ve hammaddeyi bilmesi gerekir. Çünkü hammadde Olarak yağ üretildiği yerin

 

Coğrafyasına, menşeine

Ekolojisine

Toprak yapısına ,arazinin yönüne ,eğimine ve hakim rüzgar yönüne

Rakımına

Kullanılan tohumun çeşidine

Gübreleme yöntemine

Ekim zamanına

Yağış rejimine

Sulama zamanı ve şekline

Uygulanan tarım teknolojisine

Hasad zamanı ve saklanma şekli ve süresine

Yağın sıkım şeklinin teknolojisine 

      Göre değişiklik arz etmektedir. Bu kriterlerin hepsi dikkatle incelenmeli ve en uygun nitelikte ekim yapılmalıdır. Yağ bitkisi üretimi yapacak olanların, alacak satacakların toplam olarak dikkat etmeleri gereken husus , kanola için örnekleyecek olursak                      

 

Verim   ortalama 250-400 kğ/da olmalı .

Yağ oranı        %42-50 olmalı   

Küsbe de protein yüksek olmalı

Nem oranı düşük olmalı % 10 un altında

Yağ asitleri oranında çoklu doymamış yağlar fazla olmalı.

Oksidasyon stabilizesine uygun olmalı.

Taze veya taze sıkılmış olmalı , yağ asidi % 1 in çok altında olmalı

Mümkünse cold pressin ile sıkılmış olmalı

 

  1dekar alana atılacak tohum miktarı 700 gram- 1 kg arasındadır.

  1 kg  tohum 2007 de 10 USD/kg civarındadır.

 

  Kanola bitkisinin; 2007 yılı için yurt için

  Fiyatı kilogramdır.45 YKR dir  (450 000 TL)

  Devlet desteği 20 YKR/kg dır.

  Yurt dışında ise örnek Ukrayna da 280 USD tondur.

 

 % 42 net Kanola yağı içeren bir tohumu dikkate alırsak

      1 ton kanoladan 420 kg yağ çıkar. 

      1 ton kanoladan 80 kg su çıkar.

      1 ton kanoladan 490 kg küsbe çıkar

      1 ton kanoladan    10 kg  fire    çıkar.

1 ton yağın maliyeti 1000*45YKR= 450 YTL dir 450/1,68= 267 USD

Küsbe fason işleme durumunda sıkma işletme gideri olarak hesaplanmıştır.

 

Biyodizel ÖTV 65 YKR dir. Yerli üretimden olmak kaydı ile Motorine % 2 katılabilecek biyodizele ÖTV yoktur.

 

1 ton yerli üretim tohumun maliyeti 450 YTL  / tondur.

1 ton yağın maliyeti 450*42 yağ oranı ile =  1071 YTL /tondur.

Piyasada ithal kanola yağı 900 USD+KDV  (%18 ) dir 2007 - Ocak

Biyodizel üretimi ve maliyeti

 

1 ton yağ yaklaşık 1100 litredir.

1 ton biyodizel ise yaklaşık 1136 litredir.

1 ton ham gliserin 950 litredir.

 

            Ya , yağ asitleri 16:0, 18:1 gibi adlandırılan yağ asitleri ve gliserinden oluşmaktadır.Bir molekül yağ bir çok değişik yağ asitleri ve gliserinden   meydana gelmektedir.Biyodizel yapmak yani esterifikasyon ;

 

            Gliserini yağ asitlerinden ayırma işlemine denir. Yağ  55 dereceye ısıtılarak , metil alkol ile gliserinin yer değiştirmesi sağlanır. Buradan gliserin ve su açığa çıkar. Bu işlem yapılırken katalizör olarak Kostik olarak NaOH, sodyum metelat ve KOH kullanılmaktadır.

Gliserin ağır bir madde olarak dibe çöker ve ayrılır. Daha sonra Katalizör yıkanma sureti ile geri alınır. Ürün kurutularak filtre edilir. Test edilerek mamul hale getirilmiş olur. Bu yeni ürüne eğer metil alkol ile yapılmışsa metil ester, etil alkol ile yapılmış ise etil ester adı verilir.

Yağın içerisinde bulunan gliserin miktarı yaklaşık %11 dir.

 

1 ton yağdan %98 verimlilikte 980 kg biyodizel elde edilebilir. Buda 1125 litre kadardır.

1 ton yerli yağ 1071 YTL olduğuna göre

1 ton üretim için gerekli metil alkol 160 litredir (700 USD) *160 = 160 litre

 

1000 litre yerli biyodizelin yağ maliyeti                                  1071/1125= 952    YTL

1 ton için biyodizel maliyeti 0,160* 700=112 USD                    112*1,48=166     YTL

1 ton biyodizel için kostik 3 kg                                                           3*1  =   3    YTL

 

Toplam hammadde gideri =                             1121   YTL

İşletme gideri % 10 olarak hesaplanacaktır.        112   YTL                     Toplam maliyet                                              1233   YTL

Kar % 10                                                         123   YTL

Ara toplam                                                     1356    YTL

KDV    %18                                                     244    YTL

Satış fiyatı                                                      1600    YTL

SONUÇ OLARAK YERLİ biyodizelin Toptan satış Fiyatı 1,6 YTL olarak oluşmaktadır.     

 

Bu maliyetler basit olarak hesaplanmıştır. Gliserin ısıl işlem amortisman gibi giderler daha detaylı olarak hesaplanarak tam maliyet hesaplanmalıdır. 45 YKR den yerli kanola tohumu bulmakta zordur. 50-55 YKR Olarak yeniden hesaplanmalıdır. İthal kanola yağında biyodizel yapıldığında Ocak 2007 litre maliyeti 1,489 +KDV  dir.

 

İthal malın satış fiyatı       

Maliyet                                                                1,489 YTL

KDV                                                                       268 YTL 

Toplam                                                                1,757 YTL

ÖTV                                                                      0,65 YTL

İthal Hammaddeden biyodizelin satış fiyatı 2,407 YTL /litre olur.

 

 

            Bu fiyat ise ocak 2007 de oluşan 2.1 YTL/ Olan motorin ile rekabetçi olamaz.Yerli üretim biyodizelin Lisanslı an dağcıya verilmek şartı ile  1,6 YTL dır.Bu rekabetçi olabilecek bir fiyattır.

 

           Yukarıdaki hesaplardan anlaşılacağı üzere yerli KANOLA BİTKİSİ tarımı ÇOK ÖNEM Kazanmıştır.

 

Firmalar Rehberi

Firmalar Rehberi       Alt Başlıklar

 Biodizel Kullanım Alanları
- Tüm dizel motorlu araçlar için yakıt- Brulörlü kazanlar ve kalorifer yakıtı


 Türkiye'de Biodizel
Nisan 2002'de ülkemizin ilk EN 14214 normuna uygun biodizeli üretilmiştir. Türkiye'...


 GLİSERİN
...


 YASAL PROSEDÜRLER


 BİYODİZEL MALİYETİ
Biyodizel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla önem kazanmış ve önemli bir endüstri kolu h...


 KESİKLİ SİSTEM
 Gliserin Saflaştırma
GLİSERİN FİZİKSEL AYRIŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASI BiyoDizel prosesi sonucunda oluşan Gliser...


 2015 Kanola Alımı
 Kanola (Kolza,Rabisa) Nedir?
Kanola Nedir ?


 İSKELE KALIP YAĞI
Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek,...


 Biyodizel Üretimi
 Biyodizel Tesis Kurulumu
GES ENERJİ SAN VE TİC LTD ŞTİ olarak 300 litreden 200.000 litre günlük kapasitede biyodizel reaktörü... 

 

 

 

 

 

 

GES ENERJİ
COPYRIGHT 2005- 2020
TURKSOFT
ALL RIGHTS RESERVED

 

Ana Sayfa          Hakkımızda           Referanslar           Ürünler           Bayilik           Irtibat


GES ENERJİ LTD ŞTİ-Tekstilkent Ticaret Merkezi Galeri O-10 No:211 Esenler/İstanbul-TÜRKİYE  |  Tel: 0(212) 438 45 90 -GSM:0 542 688 90 44 E-Mail: gesenerji@gesenerji.com  
 

SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI,Güneş Enerjisi,Güneş Kollektörü,Güneş Enerji Fİyatları,İstanbul Güneş Enerji Panelleri,Güneş Enerjisi Firmaları,Biyodizel satışı,Biyodizel Türkiyenin En Büyük Biyodizel Firması,makinesi,Biyodizel Fiyatı,Biyo Dizel üretim,Biyodizel Firmaları,BİYODİZEL SATIŞI,Gliserin,GLİSERİN,Biyodizel  satışı,Biodizel Satışıüretimi,Biodizel Fiyat,güneş enerji sistemleri fiyatları,edirne doğalgaz,tekirdağ doğalgaz,edirne doğalgaz firmaları,tekirdağ doğalgaz firmaları,edirne kalorifer tesisatı,edirne doğalgaz tesisatı,ufo,Sunstar infrared ısıtıcı,infrared soba,sunstar elektronik,2500 W elektrikli ısıtıcı,infrared ısıtıcı
ElektroMarket