GAZ KROMATOGRAFI

Gaz Kromatografları sıvı ya da gaz karışımı içindeki bileşiklerin oranlarını veya karışımdaki saflık miktarını ölçmek için tasarlanmış cihazlardır.
Kullanım yerleri doğalgaz kalorifik değer ölçümü, petro kimya, ilaç, kimyasal üretim, bio kimya, genetik, gida ve su arıtma olarak verilebilir.
Gaz Kromatografi karmaşık örneklerdeki bileşenleri ayrıştırmada kullanılır. Bu teknik ile uçucu organik bileşikler de ayrıştırılabilir. Bunlar doğal gazların BTU’sunu (British Thermal Unit - enerji birimi) ölçmede ve analizinde kullanılır. Aynı zamanda organik bileşiklerdeki gaz karışımlarının oranlarını hatasız olarak ölçerler.

Yamatake gaz kromatografları ticari alım satımlarda kullanılabilirlik için BOTAŞ tarafından onaylanmıştır.