SSS
 
SSS (Doğalgazla İlgili Sıkça Sorulan Sorular)

1.Doğal Gaz nedir?

Doğal gaz yeryüzünün alt katmanlarında; petrole benzer bir biçimde oluşan ve bileşiminde %95 metan gazı içeren ,

Yanıcı

Renksiz

Kokusuz

Nemsiz

Havadan hafif bir gazdır.

2.Doğal Gaz nerelerde bulunur ve bize nasıl ulaşır?

Doğal gazın çıkarıldığı kaynaktan tüketim noktalarına kadar nakli, uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır.Mevsimlik talep dalgalanmalarını bertaraf etmek ve ihtiyacı karşılamak üzere doğal gazın gaz ve sıvı formda depolanması yoluna gidilmektedir. Doğal gazın depolanması için yer altı su gölleri , yer altı kaya tuzu yatakları, terk edilmiş madenler, doğal gaz ve petrol yatakları tercih edilmektedir. Dünya genelinde bilinen doğal gaz rezervleri yaklaşık 150 trilyon m3 düzeyinde olup bu rezervin günümüzde sadece %15’i işletilir haldedir. Dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 80 yıllık ömrü olduğu tahmin edilmektedir. Dünya doğalgaz rezervlerinin büyük kısmı Rusya, İran ve Orta Doğu ülkeleri gibi yakımızdaki yerleşimlerde olmasına rağmen Türkiye’de Trakya ve Karadeniz’in Akçakoca açıklarında tespit edilmiş ve işletilmekte olan sınırlı miktarda rezervler bulunmaktadır.

3.Doğal Gaz ın Kullanım Alanları Nerelerdir?

Doğal gazın yaygın olarak;

Elektirik Üretim tesisleri

Sanayi,

Buhar ve Kızgın yağ kazanları

Boya Fırınları

Pişirme Fırınları (Cam,Seramik vb.)

Kojenerasyon sistemleri,

Isınma,

Kazan ,

Kombi

Radyant,

Soba

Sıcak Su temini(Kombi,Şofben vb)

Pişirme,

Mutfak Ocağı

Endüstriyel Mutfak Cihazları,

Taş Fırınlar,

Soğutma Sistemleri, Jeneratörler ve benzer amaçlı alanlarda kullanılır.

4.Neden Doğal Gaz Kullanmalıyım?

Süreklidir, Doğal gaz yüzyıldır kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde kullanılmaktadır. Yapılan uluslar arası anlaşmalarda, talep ve bir program dahilindeki doğal gazın kesintisiz olarak alınması ve güvence altındadır.

Ekonomiktir, Diğer yakıtlara oranla belirgin oranda ucuzdur. Doğal gazı tüketim bedeli, doğal gazın kullanılmasından sonra ödenir.Doğal gaz tesisatları ve cihazları uzun ömürlüdür ve çok az bakım gerektirirler.

Temiz ve Çevre Dostudur, Kalıcı atıklar bırakmaz. Havayı kirletmez. Doğanın, çevrenin ve dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır. Kurum, iş gibi atık ürünler ortaya çıkmadığı için ev ve cihazlar temiz kalmaktadır.

Konfor ve Verimlilik bir arada, Doğalgaz hava ile çok iyi karıştığında yanma verimi yüksektir. Isı geçişini kısa sürede yapabilen modern doğal gaz yakıcı cihazlar,otomasyon sistemine sahip olup, her türlü iklim koşulunda standart ısı üretirler ve talebiniz doğrultusunda programlanabilen otomatik kontrol sistemleri sayesinde konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar.Bu cihazlar fazla yer kaplamadığından, evlerde alan kaybına neden olmazlar . Konutlarda ısınma , sıcak su ve pişirme gibi çok amaçlı kullanılırlar. Doğal gaz, görünmeyen yer altı boru şebekesiyle; Doğal gaz Dağıtım Şirketi bakım ve güvencesi altında ; 365 gün 24 saat kesintisiz ve emniyetli olarak dağıtılmaktadır.

Güvenlidir, Doğal gaz havadan hafiftir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır ve havalandırma menfezleriyle kolaylıkla dışarı atılabilir. Solunduğunda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip değildir.

5.Merkezi ve bireysel Isınma nedir?

Merkezi Isınma; Binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
Bireysel Isınma; Binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

6. Abone bağlantı bedeli nedir ?

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlanması için gereken proje işçilik, malzeme ,kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğal gaz piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenir. Ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

7. Güvence bedeli nedir?

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

8.Doğal Gaz Kullanımına nasıl geçerim?

Binanız veya daireniz için hangi sistemi kullanacağınıza karar verdikten sonra gerekli belgelerinizle birlikte doğal gaz dağıtım şirketine abonelik müracaatı yapabilirsiniz.

Doğal gazlı yaşama 3 aşamada geçeceksiniz,

1- Abonelik Müracaatı;

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse binanızın önünde doğal gaz servis kutusu varsa ve binanızda doğal gaz kullanımınıza geçiş kararı aldıysanız, Doğalgaz Dağıtım Şirketine müşteri kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Doğalgaz Abonelik İşlemleri için Gerekli Olan Evraklar.

· Tapu sahibinin, nüfus cüzdan fotokopisi ( T.C numaralı )

· Tapu fotokopisi ;

o Tapu sahibinin vefatı durumunda, veraset ilamı ve varislerin onayı ve kimlik fotokopileri,

o Hisseli tapularda, diğer hak sahiplerinin onayı ve kimlik fotokopileri,

· Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi aslı ve fotokopisi,

o Yapı Kullanım İzin Belgesinin olmadığı durumlarda, Yapı İnşaat Ruhsatı aslı ve fotokopisi.

o Yapı İnşaat Ruhsatının olmadığı durumlarda, Belediyeden açık adres ve binaya ait tüm daire numaralarını gösteren Emlak Beyanname Dökümü aslı ve fotokopisi, ( 3194 sayılı imar kanunu, geçici madde-11 bendine göre Emlak Beyanname Dökümünde yapının inşaat bitim tarihinin 12.10.2004 yılı ve öncesi olma şartı aranmaktadır. 12.10.2004 ve öncesine ait beyanname dökümü ile abonelik işlemi yapılabilir. Ancak inşaat bitim tarihi 12.10.2004 yılı sonrası olan binalarda abonelik işlemleri için yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi gerekmektedir.)

· Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 ve 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri aslı ve fotokopisi,

o Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.

o Doğalgaza geçmek için % 51 lik çoğunluğun sağlandığı karar metni ve defterinin noter onaylı ön sayfasının aslı ve fotokopisi

· 8 bağımsız birimden az binaların abonelik işlemlerinde kat maliklerinden % 51lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe aslı ve fotokopisi

o İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi ve/veya Emlak Beyannamesi Dökümü ile sunulmalıdır.

2.‘’Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi,

Tesisat Projeniz Onaylandıktan Sonra, Doğal gazı kullanabilmeniz için Doğal gaz dağıtım şirketinizle Doğal gaz kullanım sözleşmesi yapmalısınız.

Sözleşme için;

Ev sahibi iseniz tapu, kiracı iseniz kira kontratı,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi( T.C. Kimlik numarası ile)

3.Doğal Gaz verme işlemi,

Doğal gaz kullanım sözleşmesi yaptığınızı firmanıza bildirmelisiniz.

Sözleşmenizi yaptıktan sonra sertifikalı firmanız , doğal gaz dağıtım şirketinden gaz açma günü için randevu alır.

Randevu gün ve saatinde doğalgaz dağıtım şirketi yetkilisi ile firma mühendisi birlikte adresinize gelerek tesisatınızı kontrol eder. Yapılan kontroller neticesinde teknik şartnameye göre uygun bulunmuş ise doğal gaz uygunluk belgesi imzalanarak bir nüshası size verilir. ( Bu belgeyi muhafaza ediniz cihazınızı servisi ancak bu belgeyi gördükten sonra cihazınızı devreye alacaktır. )

9.Doğal Gazı Daha Ekonomik Nasıl Kullanabilirim ?

Isı yalıtımı yaptırarak.

Pencerelerdeki hava kaçaklarını önleyerek,

Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı levhası yerleştirerek ,

Radyatörlerde termostatik vana kullanarak ,

Radyatör önünü perde ve oturma grupları ile kapatmayarak ,

Radyatör üzerini ısı geçişini engelleyen ev eşyaları ile kapatmayarak ,

Yakıcı cihazlarınızın yıllık periyodik kontrollerini yetkili servislerine yaptırarak.

10.Kaçak ve Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Nedir?

Kaçak Kullanım:

Dağıtım sistemine veya sayaca yada tesisata müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle , tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek yada hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir.

Usulsüz Kullanım:

* Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmasızın doğal gaz kullanılması ,

* Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmasızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapılması,

* Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

* İç Tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

11.Kokulandırma nasıl yapılır ?

Dağıtım şirketi, doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla doğal gazı kokulandırır. Kokulandırma, ilgili mevzuat ve standartlar doğrultusunda yapılır ve en az ayda bir kez test edilir.

10 . Eksik veya fazla faturalandırma durumunda ne yapılır?

Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, 49 uncu maddeye göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.”

11. Doğal Gaz Kaçağı Olması Durumunda Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

* Elektrik anahtarlarını ve elektrikli aletleri açmayın, fişten çekmeyin, kapı zillerini ,telefonu kullanmayın ve kullandırmayın.

* Çakmak, kibrit yakmayın , sigara içmeyin,

* Bulunduğunuz mahali gaz kokusu duyduğunuz yerden başlayarak havalandırın,

* Gaz kaçağına neden olan arızayı tespit edip, gidermeye kendiniz çalışmayın.

* Doğalgaz kaçağı olan mahal dışında bir yerden doğalgaz acil 187 nolu telefonu aradığınızda adresinizi doğru ve açık şekilde verin.

UYARI!!!

Dairenize Doğal Gaz tesisatı yapıldığında konulması zorunlu alanlara yerleştirilen havalandırma menfezlerini, kesinlikle soğuk gelecek endişesiyle kapatmayın, zira bu emniyet tedbiri oluşa bilecek gaz kaçaklarında hayati önem taşımaktadır.       Alt Başlıklar

 Sanayi Doğalgaz Tesisatı
 Doğalgaz Kokulandırma Sistemi
  İletim - Yüksek Basınç İstasyonları
Doğal gaz giriş basıncı 28 bar dan yüksek olan şebekelerde gaz basıncını düşüren ve...


 Dağıtım - Orta ve Düşük Basınç İstasyonları
Doğal gaz giriş basıncı 28 bar'a kadar olan şebekelerde gaz basıncını düşüren ve öl...


 SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI
 Kombi Bakım Ve Servisi


 SSS
SSS (Doğalgazla İlgili Sıkça Sorulan Sorular)1.Doğal Gaz nedir?Doğal gaz yeryüzünün ...


 RMS Doğalgaz İstasyonları
  

 

 

 

 

 

 

GES ENERJİ
COPYRIGHT 2005- 2022
TURKSOFT
ALL RIGHTS RESERVED

 

Ana Sayfa          Hakkımızda           Referanslar           Ürünler           Bayilik           Irtibat


GES ENERJİ LTD ŞTİ-Tekstilkent Ticaret Merkezi Galeri O-10 No:211 Esenler/İstanbul-TÜRKİYE  |  Tel: 0(212) 438 45 90 -GSM:0 542 688 90 44 E-Mail: gesenerji@gesenerji.com  
 

SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI,Güneş Enerjisi,Güneş Kollektörü,Güneş Enerji Fİyatları,İstanbul Güneş Enerji Panelleri,Güneş Enerjisi Firmaları,Biyodizel satışı,Biyodizel Türkiyenin En Büyük Biyodizel Firması,makinesi,Biyodizel Fiyatı,Biyo Dizel üretim,Biyodizel Firmaları,BİYODİZEL SATIŞI,Gliserin,GLİSERİN,Biyodizel  satışı,Biodizel Satışıüretimi,Biodizel Fiyat,güneş enerji sistemleri fiyatları,edirne doğalgaz,tekirdağ doğalgaz,edirne doğalgaz firmaları,tekirdağ doğalgaz firmaları,edirne kalorifer tesisatı,edirne doğalgaz tesisatı,ufo,Sunstar infrared ısıtıcı,infrared soba,sunstar elektronik,2500 W elektrikli ısıtıcı,infrared ısıtıcı
ElektroMarket