RADYOGRAFIK MUAYENE (RT)
 
X ve Gama ışınları gibi çok kısa dalga boylu ışınların malzeme içinden geçerek bir film ya da ekran (Radyoskopi) üzerinde 2 boyutlu görüntü oluşturmaları prensibine dayanır. Kalıcı kayıt sağlaması ve delil olarak radyografi arşivlemesine olanak sağladığı için birçok sektörde birincil olarak kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemle döküm ve dövme gibi ana malzeme veya kaynak dikişlerinin kontrol edildiği iki temel kısma ayrılabilir. Malzeme analizinde çekinti, gaz ve cüruf gibi indüksiyonlar araştırılır. Kaynak kısmında ise birleşme noksanlığı, yetersiz nüfuziyet, cüruf, gözenek ve diğer süreksizlikler saptanabilir.

Radyografik Test Yönteminin Üstünlükleri;

    Kalıcı kayıt elde edilir ve gerektiğinde referanslarla karşılaştırılabilir,
    İş sahasında kalibrasyon gerekmez,
    İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntemdir,
    Işın demetlerinin yönü parçanın geometrisinden etkilenmez.

Radyografik Test Yönteminin Kısıtlamaları;

    Yöntemde kullanılan x veya gama ışınlarının yaydığı radyasyonun insan sağlığına büyük zararları vardır,
    Özel yöntem kullanılmazsa hatanın derinliği tespit edilemez,
    Çizgisel süreksizliklerin doğrultusu önemlidir,
    Pahalı bir yöntemdir,
    Nüfuziyet derinliği sınırlıdır,
    Parçanın iki tarafında ulaşılabilmeli.

Kullanılan ASME Standartları

ASME V Artıcle 2
 

Kullanılan EN ve ISO Standartları

Genel:

    TS EN ISO 5579 (Eski TS EN 444) – Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin film ve X veya gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi-Genel kurallar
    TS EN ISO 19232-1: 2013 (ESKİ TS EN 462-1) - Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
    TS EN ISO 19232-2: 2013 (ESKİ TS EN 462-2) - Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli/delik tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
    TS EN ISO 19232-3:2013 (ESKİ TS EN 462-3) - Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - bölüm 3:Görüntü kalite sınıfları
    TS EN ISO 19232-4: 2013 (ESKİ TS EN 462-4) - Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi
    TS EN ISO 19232-5: 2013 (ESKİ TS EN 462-5) - Radyografların görüntü kalitesi - bölüm 5: Görüntü kalite göstergeleri (çift telli tip) - toplam görüntü yarı gölge değerinin tespiti
    TS EN ISO 11699-1 (ESKİ TS EN 584-1) - Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik film bölüm 1: Endüstriyel radyografi için film sistemlerinin sınıflandırılması
 

Kaynaklar :

    TS EN ISO 17636-1 (Eski TS 5127 EN 1435) - Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri
    TS EN ISO 10675-1 (Eski TS EN 12517-1 ) - Radyografik muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 1: Çelik,nikel,titanyum ve bunların alaşımları
    TS EN ISO 10675-2 (Eski TS EN 12517-2 ) - Radyograifk muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 2: Aliminyum ve alaşımları

Dökümler :

    TS EN 12681 - Döküm; Radyografik muayene
    TS 11661 - Standard referans radyograflar- Et kalınlığı 114 mm- 305 mm olan kalın cidarlı dökümler için

Çelik borular :

    TS EN ISO 10893-6 (Eski TS EN 10246-10) - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi       Alt Başlıklar

 Radyografik Muayene (RT)
X ve Gama ışınları gibi çok kısa dalga boylu ışınların malzeme içinden geçerek bir film ya da ekran ...


 Penetrant Muayenesi PT
Yüzey gerilimi düşük (ıslatma kabiliyeti yüksek) sıvılar kullanarak, malzeme yüzeyinde açık olan sür... 

 

 

 

 

 

 

GES ENERJİ
COPYRIGHT 2005- 2021
TURKSOFT
ALL RIGHTS RESERVED

 

Ana Sayfa          Hakkımızda           Referanslar           Ürünler           Bayilik           Irtibat


GES ENERJİ LTD ŞTİ-Tekstilkent Ticaret Merkezi Galeri O-10 No:211 Esenler/İstanbul-TÜRKİYE  |  Tel: 0(212) 438 45 90 -GSM:0 542 688 90 44 E-Mail: gesenerji@gesenerji.com  
 

SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI,Güneş Enerjisi,Güneş Kollektörü,Güneş Enerji Fİyatları,İstanbul Güneş Enerji Panelleri,Güneş Enerjisi Firmaları,Biyodizel satışı,Biyodizel Türkiyenin En Büyük Biyodizel Firması,makinesi,Biyodizel Fiyatı,Biyo Dizel üretim,Biyodizel Firmaları,BİYODİZEL SATIŞI,Gliserin,GLİSERİN,Biyodizel  satışı,Biodizel Satışıüretimi,Biodizel Fiyat,güneş enerji sistemleri fiyatları,edirne doğalgaz,tekirdağ doğalgaz,edirne doğalgaz firmaları,tekirdağ doğalgaz firmaları,edirne kalorifer tesisatı,edirne doğalgaz tesisatı,ufo,Sunstar infrared ısıtıcı,infrared soba,sunstar elektronik,2500 W elektrikli ısıtıcı,infrared ısıtıcı
ElektroMarket