• +902124384590

GES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Güneş enerjisi tesisi kurarak kendi elektriğinizi üretmenin vakti geldi. Bu süreçte, işveren mühendisliği/müşavirliği hizmetimiz ile gerek sözleşmesel, gerekse teknik olarak tüm süreç yönetimini sizler için yapıyoruz ve inşa edeceğiniz tesisten en iyi verimi sağlamanıza yardımcı oluyoruz.

GES’ler için sunduğumuz teknik mühendislik hizmet kapsamımızı aşağıda bulabilirsiniz. Hizmet kapsamımız ile ilgili sorularınız olduğunda bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz veya e-posta gönderebilirsiniz.

1. İnşaat Öncesi Dönem

1.1. Tasarım Seçimi ve Verim Analizi

Çatının veya arazinin yapısı üzerinden optimum gölgelenme mesafeleri, açı değerleri, ölü alanlar ve bunlara bağlı potansiyel kurulu güç değerleri belirlenir.

GES üretim analizi için gerekli olan meteorolojik veri seti(ışınım, sıcaklık vs.) derlenir. Verileri gerçeğe en yakın şekilde oluşturmak için 4 farklı veri setinden faydalanılır ve hassasiyet analizi gerçekleştirilir.

Çatı GES’lerdeki en büyük kayıp unsuru gölgelenmedir ve gölgelenme analizinin detaylı gerçekleştirilmesi gerekir. Bu aşamada hem çatıda bulunan engelleri(baca, aydınlatma vb.) ve coğrafi engelleri(dağ, ağaç vb.) 3 boyutlu olarak çizerek gölgelenme kayıplarını hesaplıyoruz. Aynı bölgede olunsa dahi çevre arazinin yapısına göre gölgelenme değişkenlik gösterebilir. Bunların üretime etkisi direkt olacağı için analizleri profesyonel bir şekilde yapılmalıdır.

Güneş enerjisi tesislerinde kullanılan ekipmanlar(güneş paneli, evirici vb.) teknolojik açıdan çeşitlilik göstermektedir.Bu farklı teknolojiler değerlendirmeye alınarak uygun kurulu güç değerleri ve tasarım analiz edilir.

1.2. Finansal Fizibilite Çalışması

Teknik girdiler ile uyumlu çalışan bir finansal model yatırımlarda stratejik bir karar destek aracı olmaktadır. Bu minvalde tüm tasarım alternatifleri için maliyet analizi yapılır. EPC firmalarından alınan teklifler maliyet analizine dahil edilir ve proje özelinde bir finansal fizibilite modeli yapılır. Model çalıştırılarak İç Verim Oranı (IRR) ve Net Bugünkü Değer (NPV) sonuçları hesaplanarak, İşveren’e raporlanır.

1.3. EPC ve İşletme&Bakım Şartname Hazırlığı

Kusursuz bir montaj uygulaması için teknik şartname oldukça önemlidir. Proje tasarım çalışmaları nihai halini aldıktan sonra GES projesi özelinde EPC ve O&M teknik şartnameleri hazırlanır. Aynı zamanda projenin PR hesaplanmasına kullanılacak metodoloji ve cezalar netleştirilir.

1.4. Yüklenici Seçim Sürecinde Teknik Danışmak

Proje ve teknik şartnameler hazırlandıktan sonra EPC seçimi sürecinde danışmanlık hizmeti verilir. Aday yüklenicilerin teklif dosyaları değerlendirilerek şartnameye uygunlukları analiz edilir. Bu sayede tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi sağlanmış olur.

1.5. Nihai Projelerin Onayı

EPC seçimi sonrasında EPC tarafından çizilecek projelerin tarafımızca kontrolü ve onayı sonrası EPC tarafından ilgili kurumlara onaylatılması denetlenir.

2. İnşaat Dönemi

İnşaat dönemi mühendislik hizmeti; yatırımcı firmanın güneş enerjisi santrali yatırımı yapması süresinde gerçekleşecek süreçlerin tasarlanmasını, denetimini ve enerji santralinin devreye alınmasını içeren süreçlerdir. Bu sayede risklerin en aza indirgenerek uzun vadede oluşması muhtemel problemlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca oluşması muhtemel yasal süreçler için yatırımcının hakkını koruyan önlemler almayı hedeflenmektedir.

2.1. Sözleşme ve Kontrat Yönetimi

İlk olarak GES proje başlangıç toplantısı yapılır ve inşaat yol haritası oluşturulur. Aynı zamanda sorumluluk matrisi oluşturularak projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilir.

Uygulama esnasında ortaya çıkan sorunlara istinaden oluşan yüklenici talepleri incelenir. Bu taleplerin teknik olarak uygunluğu denetlenerek yatırımcıya bildirilir ve karar alma süreçleri kolaylaştırılır.

2.2 Güneş Paneli Üretim Süreci Fabrika Denetimleri

Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan en önemli ekipman güneş panelidir. Bu sebeple üretiminin standardlara uygun şekilde gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Güneş panellerinin üretim kontrolleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada ürün sertifika kontrolü gerçekleştirilir. Daha sonra üretim sürecinde fabrika denetimleri gerçekleştirilir.

2.3. İnşaat Süreçlerinin Yönetimi

Projenin başlangıcından kabulüne kadarki sürecin sağlıklı ilerlemesi için düzenli olarak yerinde proje denetimi gerçekleştirililir. Bu süreçte proje ilerleyişi sözleşmeye göre takip edilir. İnşaat sırasında  düzenli proje ziyaretleri gerçekleştirilir. EPC sözleşmesi gerekliliklerine göre inşaat ve projenin planlanan program ile paralel ilerlemesi takip edilir.

GES tesisi için gelen malzemelerin üretimi esnasında ve sahaya sevkiyatı sonrasında kalite kontrolleri gerçekleştirilir.

Montaj kısmındaki herhangi bir yanlışlık devamında geri dönülemez bir hal alabileceği için tüm inşaat ve montaj işleri kontrollü bir şekilde götürülür. Süreç başından sonuna düzenli olarak raporlanır ve kayda geçer.

2.4. Devreye Alma Testleri

Güneş enerjisi santrallerinin performansını denetleyebilmek ve ölçümlemek için IEC 62446  ve IEC 60891 kapsamında testler gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu testler başlıca IV-Curve (akım gerilim) ölçümü, termal testler, izolasyon testi, topraklama testi ve performans ölçümüdür. Güneş enerjisi tesisi kurulduktan sonra bu testler gerçekleştirilir ve tesisin beklenen performansı sergileyip sergilemediği analiz edilir. Testler ile ilgili detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirisiniz.

Testlerin tamamını içeren bir rapor hazırlanır. Bu rapor aynı zamanda bir risk tablosu niteliğindedir. Rapora göre bulgular öncelik sırasına sokularak EPC firmasına sunulur. Garanti süreçleri devreye sokulur ve gerekli şartların sağlanması için EPC firması ile birlikte yeni bir iş planı oluşturulur.

3. Final Kabul Testleri(IEC 62446)

Tesisin en az 6 ay işletilmesi sonrasında saha ziyareti gerçekleştirilir ve standardlara göre görsel ve elektriksel kontroller gerçekleştirilir. Aynı zamanda teçhizatların performans ölçümleri yapılarak üretici firma tarafından garanti edilen şartların sağlanıp sağlanmadığı yatırımcıya raporlanır. Görsel kontrollerde fiziki kusurlar, elektriksel testlerde ise üretim performansı kontrol edilir.

Tesis üretime geçmesi itibariyle ışıma verileri, üretim verileri ve sıcaklık verileri işlenerek sistem genel verimliliği hesaplanır. Bu hesaplama ile sistemin performansı ortaya çıkmış olur. Daha sonra yapılan kontrollerde degredasyon da baz alınarak bu veri üzerinden hareket edilir. Proje genelinde oluşabilecek bir problem veya hücrelerin gereğinden fazla degredasyonunu takip edebilmek için bu gerekli bir veri setidir.

4. Aylık İşletme Raporları (12 Ay İçin)

Tesis üretime geçmesi itibariyle ışıma verileri, üretim verileri ve sıcaklık verileri işlenerek sistem genel verimliliği hesaplanır. Bu hesaplama ile sistemin performansı ortaya çıkmış olur.

Sistemin tasarlanmasından işletilmesine kadar geçen tüm süreçte mühendislik ekibiniz olarak yanınızdayız.

İşveren mühendisliği hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.