• +902124384590

GLİSERİN SAFLAŞTIRMA TESİS KURULUMU

GLİSERİN FİZİKSEL AYRIŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASI

Firmamız her ölçekte Teknik Gliserin,Farma Gliserin Saflaştırma Distilasyon Tesisi kurulumu yapmaktadır.

Biyodizel prosesi sonucunda oluşan Gliserin yaklaşık %50 saflıktadır. Bu şekilde satılabileceği gibi ayrı bir prosese tabi tutarak saf Gliserin elde edilebilir. Reaktörü terk eden Gliserin alkol fazlasını, katalizörü ve sabunu içerir. Alkol destile edilerek geri kazanılır. Gliserin rafinasyonunda ilk olarak asit ilavesi yapılarak sabunun serbest yağ asitlerine ve tuza dönüşmesi sağlanır. Serbest yağ asitleri gliserin içerisinde çözünmedikleri için faz ayrımı meydana gelir ve kolayca ayrılır. Nötralizasyon için potasyum hidroksit katalizörlüğünde fosforik asit ilave edilir ve böylece gübre olarak da kullanılan potasyum fosfat oluşur. Bu işlemler sonucunda Gliserin yaklaşık %85 saflığa ulaşır.
Vakum distilasyonu, iyon exchange işlemleri gibi daha kompleks işlemler sonunda Gliserin ilaç, kozmetik gibi sektörlere hammadde olabilecek %99.5-99.7 saflığa ulaşır.Gliserin bir trihidroksi alkoldür. Sabun endüstrisinde sıvı ve katı yağların sabunlaşması sonucu oluşur.
Gıda, kozmetik, ilaç, tütüncülük ve bu gibi sanayilerde ayrıca patlayıcı madde sanayinde nitrogliserin imalatında kullanılır.


Biodizel üretimi sırasında üretim miktarının  % 20’sine yakın oranlarda yaklaşık  % 60 saflığında gliserin yan ürün olarak alınmaktadır.

Üretim maliyetini düşüren unsurlar üretim sırasında elde edilen yan ürünlerin (küspe ve gliserin) değerlendirilmesidir.
Özellikle gliserin biodizel üretim maliyetini belirleyen ve tesisin mali faydasını direkt etkileyen bir yan üründür.
Gliserinin saflaştırılarak pazarlanması işletmenin kar marjını çok büyük oranlarda artırır. Ayrıca saflaştırma sırasında elde edilen gübrenin de ekonomik değeri vardır.