• +902124384590

SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Abonelik Rehberi
  
1. Nasıl abone olabilirim? 
1.1. İ
lk müracaat
1.2. Teknik dönüşüm
1.3. Sözleşmenin imzalanması
2. Bağlantı işlemi nedir? Nasıl yapılır? Kim yapar? Maliyeti nedir? 
3. Müşteri istasyonu hangi şartnameye göre kimin tarafından tedarik edilir? 
4. Doğalgaz alım/satım sözleşmesi nedir? Genel Şartları nelerdir? 
5. Sözleşmeden sonra ne zaman doğalgaz kullanabilirim? 
6. Endüstriyel iç tesisat ve dönüşümü kime yaptırabilirim? 
7. İ
ç tesisat proje onay ve kabulünde en Önemli hususlar nelerdir? 
8. Doğalgaz fiyatları nasıl belirlenir? 
9. Öçme, okuma ve faturalandırma nasıl yapılır? 
10. Doğalgazı verimli kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? 
11. Doğalgazı emniyetli kullanmak için nelere dikkat edilmeli?


1. Nasıl abone olabilirim?
1.1. İ
lk müracaat
Üretim (Buhar, Proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz talebinde bulunan sanayi müşterisi mevcut doğalgaz kullanacağı cihaz kapasiteleriyle, yıllık enerji tüketim değerlerini (Fuel-Oil, Kömür, Elektrik, .....v.b.. IsIl değerleriyle birlikte) bildirir bir yazı ile GAZ DAĞITIM FİRMASI'na müracaat eder. GAZ DAĞITIM FİRMASI müşterinin enerji ihtiyacının doğalgaz dağıtım hattından gaz alımına uygunluğunu inceler.


1.2. Teknik dönüşüm
Eğer inceleme olumlu ise müşteriye bağlantı bedeli bildirilir müşteri kabul ederse bağlantı bedeli protokolü yapılır. Protokol sonrası müşteriye doğalgaz kullanabileceklerini dolayısıyla doğalgaz iç tesisat ve dönüşüm yaptırmak için yetkili bir firmaya başvuruda bulunmalar gerektiğine dair yazI ile bilgi verilir. İ
nceleme olumsuz ise olumsuzluk gerekçesini içerir bir yazı ile müşteriye bilgi verilir.
İ
mzalanan bağlantı hatı protokolü gereği hattın imalatı GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından yapılırken eş zamanlı olarak müşteri, endÜstriyel istasyonu, iç tesisat, montaj ve dönüşümünü de sertifikalı firmalara yaptırır.Yapılan dönüşüm, montaj, proje onayı ve kontrolleri GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından yapılır. Ancak projeler GAZ DAĞITIM FİRMASI'nın onayından Önce GAZ DAĞITIM FİRMASI PROJE ONAY MÜDÜRLÜĞÜ tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. Onaylanan projeler kontrol amacıyla GAZ DAĞITIM FİRMASI'nda bulunacaktır.
Kapasite Bilgi Formu
a. Bütün cihazlara ait tüketim değerleri (kcal/h) 
b. Yılık doğalgaz çekiş miktarı ve bu miktarın aylara göre dağılımı (m3/ay) 
c. Saatlik,günlük,aylık ve yıllık azami çekiş değerleri (m3/gÜn, m3/ay, m3/yIl) 
d. Yakıt ısı değerleri ile birlikte müşterinin kullandığı yakıt cinsi ve son 2 yılın yakıt tüketiminin aylık dağılımı. 
e. Vardiya sayısı (vardiya/gÜn) 
f. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun kapasitesi (m3/h) g. BasInç düşürme istasyonunun gaz çekiş basıncı (Bargauge) h. müşterinin doğalgaz kullanım amacı (Buhar, Proses, ...v.b) 
i. Müşterinin doğalgaz kullanım Şekli (Kesintili, Kesintisiz)


1.3. Sözleşmenin imzalanması
Sözleşmeye sanayi müşterileri fiyat listesi eklenir ve GAZ DAĞITIM FİRMASI yetkilileri tarafından her sayfası imzalanarak müşteriye bir yazı ile gönderilir.Gönderilen sözleşmenin ve fiyat listesinin her sayfası müşteri yetkililerin tarafından imzalanır.İ
mzalanan sözleşmenin damga vergisi GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından hesaplanarak gönderilen matrah üzerinden müşteri tarafından nakden veya damga vergisi defterine gününde ödenmek üzere kaydedilerek onaylanmasından sonra müşteri son 6 ay içerisinde Noter tasdikli imza sirküleri, oda sicil kayıt sureti,tapu senedi veya kira kontratı ile birlikte bir yazı ile GAZ DAĞITIM FİRMASI 'na gönderir.Yapılan işlemlerin sonunda müşterinin,sanayi müşterisi olarak işlemleri tamamlanmış olacaktır.


2. Bağlantı işlemi nedir? Nasıl yapılır? Kim yapar? Maliyeti nedir?
GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından 4 bar'lık dağıtım hattının 200 m3/saat'e kadar servis kutusuna daha yukarı değerler için müşteri istasyonu (basınç düşürme ve ölçüm) bağlantısının yapılmasını kapsar. Doğalgaz müşteri istasyonuna kadar GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından ulaştırılır. Bağlantı GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından veya yetkili firmalar tarafından yapılır.Toplam maliyet;ekip,ekipman ve malzeme durumuna göre değişim gösterir.


3. Müşteri istasyonu hangi Şartnameye göre kimin tarafından tedarik edilir?
Müşteri istasyonları GAZ DAĞITIM FİRMASI müşteri i
stasyonları Teknik şartnamesine göre müşteri tarafından yaptırılır. Tesis edilecek olan müşteri istasyonun emniyet ve ölçüm açısından GAZ DAĞITIM FİRMASI müşteri istasyonu şartnamesine uygun olması gerekmektedir.
GAZ DAĞITIM FİRMASI işlem süresince aşağıdaki kontrolleri yapar;
1. Şartnameye uygun malzeme kullanımı 
2. GAZ DAĞITIM FİRMASI'nın iştirak ettiği imalatçı testleri 
3. İ
stasyon yer tespiti 
4. Montaj sonrası yerinde uygunluk kontrolÜ 
4. Doğalgaz alım/satım sözleşmesi nedir? Genel Şartları nelerdir?
GAZ DAĞITIM FİRMASI ile Müşteri arasında doğalgaz alım/satım Şartları ve genel sözleşme hükümlerini düzenleyen bir akittir. Sözleşme genel Şartları;
1. Tanımlar 
2. Gaz Arzı 
3. Gaz Kullanımı 
4. Sağlanan enerjinin hesaplanması 
5. ödemeler 
6. Sözleşmenin yenilenmesi 
7. Sözleşmenin sona ermesi 
8. Sözleşmenin feshi 
9. Yazışma Usulleri ve Bildirimleri 
10. Teslimat Noktası 
11. GÜvence Bedeli 
12. Vergi, Resim ve Harçlar 
13. Asgari Alım Taahhüdü 
14. Devir 
15. Mücbir Sebepler 
16. Uygulanacak Hükümler 
17. Anlaşmazlık Hali 
18. Sözleşmenin Ğizliliği


5. Sözleşmeden sonra ne zaman doğalgaz kullanabilirim?
Endüstri istasyonu montajı ve iç tesisat dönüşümü tamamlanmış müşterinin tesisat kabul iŞlemleri, GAZ DAĞITIM FİRMASI tesisat kabul komisyonu tarafından yapılır. Şartnameye uygun olması halinde gazı açılarak müşteri aktif kullanIcI durumuna getirilir. EĞer Şartnameye uygun olmayan bir durum varsa eksikler listesi bir tutanakla belirlenen tarihte tamamlanması için müşteriye bildirilir. Eksikler gaz açmaya engel değilse geçici gaz açma işlemi yapılır.


6. Endüstriyel iç tesisat ve dönüşümı kime yaptırabilirim?
EndÜstriyel iÇtesisat ve dÖnÜŞÜm GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından sertifikalandırılmış firmalara yaptırılabilir. Organize sanayi bölgelerindeki müşteriler organize sanayi bölgesi tarafIndan seçilmiş GAZ DAĞITIM FİRMASI'nın sertifikalandırdığı firmalar ve müşavir firma onayından sonraGAZ DAĞITIM FİRMASI'nın onayı ile gaz açma işlemini GAZ DAĞITIM FİRMASI ve müşavir firma beraber yapar.


7. İ
ç tesisat proje onay ve kabulünde en Önemli hususlar nelerdir?
İç tesisat yönetmeliğinin 5.maddesine gÖre; kullanılan her türlü cihazın (yakıcı cihazlar, armatürler,..v.b.) teknik emniyet açısından kalite uygunluk belgesine (TSE, ISO, EN veya IEC) sahip olması gerekmektedir. Bu Özelliklere sahip olmayan cihaz varsa doĞalgaz dönüşümü esnasında TSE'den Özel inceleme müracaatında bulunulması gerekmektedir.


8. Doğalgaz fiyatları nasıl belirlenir?
BOTAŞ tarafından bildirilen aylık uygulanacak olan tarife ile EPDK'nın ilgili kararlarındaki kar marjı ve hesaplama formülüne göre hesaplanarak birim fiyatlar oluşturulur.


9. Ölçme, okuma ve faturalandırma nasıl yapılır?
Sağlanan enerjinin ilgili sayaçlarla kaydedilen gaz8n metreküp miktarı,otomatik düzelticilerle(corrector) ve/veya sıcaklık ve basınç düzeltmeleri için geçerli standart faktörlere bağlı olarak yapılır. EPDK'nIn ilgili kararlarına göre belirlenmiş olan 9155 doğal gaz üst ısıl değerine göre düzeltilmiş ay sonu toplam çekiş değerleri hesaplanır.
Belirlenmiş çekiş değerleri ve birim fiyattan ayın ilk haftası faturalar oluşturulup ayın 12. günü son Ödeme tarihi olarak belirlenip işlemler tamamlanIr.
Gaz kullanmaya başlayan firma günlük gaz çekiş değerlerini (TÜrbinmetre, roterymetre, correctÖr, basınç ve sıcaklık) GAZ DAĞITIM FİRMASI Doğalgaz bölümüne fax veya e-posta ile bir Önceki günün saatlik ölçüm değerleriyle birlikte toplam çekiş bilgilerini her sabah bildirmek zorundadır. gönderilen değerlerin kontrolÜ GAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından alınan değerler Üzerinden yapılabildiği gibi belirlenmiş periyotlarda istasyon kontrolleri şeklinde yapılır. Saatlik değerlerin alınmasının sebebi ölçüm Ünitelerindeki muhtemel oluşacak arızaların erkenden farkına varmak ve müdahale etmek amaçlanmaktadır. 
İ
ki yIl Üzerinden hazIrlanan sanayi mÜŞterileri doğalgaz satış sözleşmelerinin süresini tamamlamak üzere olan firmalara yazı gönderilerek yeni sözleşme için azami tüketim ve gaz Çekiş miktarlarının aylara göre dağılımı tabloları istenmektedir.Sözleşme yapmış olan müşterinin sözleşme yılı sonunda, takip eden yıl için tüketim değerlerinde bir farklılık talep edecek ise yeni sözleşme yılı başlamadan en az bir ay Önce isteğini GAZ DAĞITIM FİRMASI 'a bildirecektir. Aksi takdirde, taahhüt edilen gaz çekişleri geçerli olacaktır.


10. Doğalgazı verimli kullanmak için nelere dikkat edilmelidir?
Doğalgaz yakan cihazların ve yakma sisteminin emniyetli ve verimli Çalışması için sistemi oluşturan her ekipmanın seçiminde ve yakma sisteminin oluşturulmasında ilgili standartlara ve GAZ DAĞITIM FİRMASI Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz DÖnüşüm Şartnamesinde belirtilen teknik ve emniyet kurallarına uyulması gerekmektedir.
öızellikle 350 KW'a kadar olan brulıör kapasitelerinde tek kademe, iki kademe veya oransal;350-1200 KW arası iki kademe ve oransal 1200 KW Üzeri kapasitelerde oransal tip brulörler kullanılmalıdır. Brulöır gaz kontrol hatlarında kullanılan ekipman ve armatürlerin seçiminde yakma sisteminin ihtiyacı göz önünde bulundurulmalı ve sistem bu ihtiyaca cevap verecek Şekilde dizayn edilmelidir.
AyrIca yakma sistemini oluşturan ve sistemin verimliliği açısından en Önemli elemanlardan biri olan bacanın boyutlarının hesaplanmasında, projelendirilmesinde, malzeme seçiminde ve yapımında ilgili standartlara uyulmalı ve sistemin bir bütün olduğu unutulmamalıdır.
Yakıtta verimlilik sağlanması ve Çevre kirliliğini en aza indirmek bakımından gazlı merkezi yakma tesislerinin dış hava sıcaklığına bağlı otomatik kumanda tertibatI (3 yollu vanalar, dış hava sensörleri, termostatlar) ile tasarımı yapılmalıdır. Ayrıca ısı üreticilerinin yerleştirildiği mahallelerdeki bütün sıcak su borularının yalıtımının yapılması, doğalgaz tesisatının da yıllık periyodik bakımının tesisatı yapan sertifikalı firmaya yada konuda uzman başıka bir kuruma yaptırılması tavsiye edilir. Periyodik olarak yakma sistemlerinde baca gazı analizleri yapılmalı ve emisyon değerleri aşılmamalıdır.


11. Doğalgazı emniyetli kullanmak için nelere dikkat edilmeli?
Sertifikalı firma veya dönüşüm yapılacak olan endÜstriyel tesis Çalışanları GAZ DAĞITIM FİRMASI'In kontrolündeki gaz hatlarına veya Şebekeye takılmış olan herhangi bir ekipmana kesinlikle müdahale etmemeli, tesisin yapımı esnasında veya daha sonra herhangi bir sebeple bÖyle bir durum meydana gelirse durum acil olarak istanbul için 186 no'lu telefonlara bildirilmelidir.
Sertifikalı firma dönüşümünü tamamladıktan ve tesisin kontrolü ve kabulüGAZ DAĞITIM FİRMASI tarafından tamamlandıktan sonra sertifikalı firma tarafından tesis yöneticisi, teknik görevli veya ilgili kişiye doğalgaz kullanımında genel emniyet kuralları ve acil durum Önlemleri konusunda eĞitim verilmeli ayrIca tüm emniyet ve yakIcI cihazlar içinde yazılı işletme talimatları hazırlanıp imza karşılığı aynı Şahıslara teslim edilmelidir. Hazırlanan bu talimatlar tesisin içinde kolayca okunacak bir yere asılmalıdır.